Anshin - Kampkunst og Selvforsvar

Jissen Karate Jutsu Anshin Shoto-ryu

Basisteknikker Tachikata

I Karate-Do er der en række grundlæggende stillinger, disse kan i princippet opdeles i tre grupper med hensyn til placering af tyngdepunkt.

I den første grupper ligger tyngdepunktet i midten, Kiba-Dachi er her et godt eksempel. I den anden gruppe har vi tyngdepunktet fremad rettet, Zenkutsu-Dachi illustrerer dette meget tydelig.
I den sidste gruppe har vi vægten bagud, ligesom i Kokutsu-Dachi.

I starten fokuseres primært på tre grundstillinger, disse er Kiba-Dachi¸ Zenkutsu-Dachi og Kokutsu-Dachi som førnævnt.

Det er et vigtig formål med indøvelse af disse stillinger. De vil i sidste ende være medvirkende til, at give en effektiv udførelse af den samlede teknik, hvad enten det drejer sig om en forsvars- eller angrebsteknik.

Shoppingtime.dk - the new fashion way