Kihon

At kunne udføre en korrekt Zenkutsu-Dachi er lidt af et mesterstyk.

Mange stilarter anvender fortsat cirkel bevægelsen når de går frem i Zenkutsu-Dachi, men indenfor Shotokai gøres dette ikke.

Ved at være afslappet i Zenkutsu-Dachi, med let bøjet bagerste ben, er muligheden optimal for at sætte af til angreb. Hvis man pensler fremgangsmåden helt ud, så gennemgår Zenkutsu-Dachi flere stillinger under udførelsen. Startende i Zenkutsu-Dachi, over i ..., videre over i ... "den remse kan du få ved træningen" ... og sluttelig ud i Zenkutsu-Dachi igen.

 

 


Zenkutsu-Dachi som den udføres i dag.

Zenkutsu-Dachi som den udførtes før i tiden.

I Karate-Do er der en række grundlæggende stillinger, disse kan i princippet opdeles i tre grupper med hensyn til placering af tyngdepunkt.

I den første grupper ligger tyngdepunktet i midten, Kiba-Dachi er her et godt eksempel. I den anden gruppe har vi tyngdepunktet fremad rettet, Zenkutsu-Dachi illustrerer dette meget tydelig.
I den sidste gruppe har vi vægten bagud, ligesom i Kokutsu-Dachi.

I starten fokuseres primært på tre grundstillinger, disse er Kiba-Dachi¸ Zenkutsu-Dachi og Kokutsu-Dachi som førnævnt.

Selvom alle stillinger er vigtige, vil jeg alligevel fremhæve Zenkutsu-Dachi. I forhold til andre traditionelle stilarter er Zenkutsu-Dachi meget anderledes i Shotokai. Selve udførelsen af denne er beskrevet i en anden artikel.

Det er et vigtig formål med indøvelse af disse stillinger. De vil i sidste ende være medvirkende til, at give en effektiv udførelse af den samlede teknik, hvad enten det drejer sig om en forsvars- eller angrebsteknik.

For at gør det kort, så er alle dele af ens krop et våben, det er blot et spørgsmål om hvordan de bruges. De mest anvendte kropsdele samt deres betegnelse ses nedenfor.

Shoppingtime.dk - the new fashion way