Graduering i Karate

Der afholdes 2 elev (kyu) gradueringer om året, samt 2 årlige DAN gradueringer via KDS Danmark.

Formålet med gradueringen er først og fremmest, at det enkelte medlem kan få afprøvet de indlærte teknikker, samt den aktuelle kondition. Derudover er den med til at tjene, som vejledning for instruktørerne i deres arbejde med, at planlægge og strukturere deres undervisning. Således at der altid undervises efter pædagogiske principper, hvor hensynet til den individuelle elevs evner, alder, køn, modenhed, og styrke er det væsentlige.

Grader indenfor Karate-Dõ:

Alle der starter på karate bærer det hvide bælte, og i starten har man ingen grad (Mukyū = ingen grad).

Kids grad-systemet går fra 12 Mon kyu til 10. Mon kyu, og aldersklassen er typisk 5 til 7 år.

Kadet grad-systemet går fra 9 Mon kyu til 1. Mon kyu, og aldersklassen er typisk 8 til 12 år.

Junior/senior grad-systemet går fra 9 til 1. kyu, og aldersklassen er typisk fra 13 år og opefter.

Kyu graderne efterfølges af mestergrader (dan grader), som går fra 1. til 5'te Dan.
Femte Dan er den højste grad indenfor Shotokai.

Du kan læse mere om bæltegrader på denne side.

Shoppingtime.dk - the new fashion way